Homeopatia

Stránky pre záujemcov o liečbu podľa klasickej metódy S. Hahnemanna.

Prvou a jedinou úlohou lekára je prinavracať zdravie chorým.
Najvyšším ideálom liečby je obnova zdravia rýchlym, šetrným a trvalým spôsobom; v odstránení choroby najrýchlejším, najbezpečnejším a najistejším spôsobom, na základe princípov, ktoré sú jasné a zrozumiteľné.

Homeopatia

Stránky pre záujemcov o liečbu podľa klasickej metódy S. Hahnemanna.

Vitajte na stránkach venovaným klasickej homeopatii!
Účelom tohto webu je poskytovať najmä praktické informácie pre klientov, ktorí majú záujem o homeopatickú konzultáciu svojho zdravotného problému; tiež si kladie za cieľ slúžiť ako zdroj informácií pre čitateľov s hlbším záujmom o danú problematiku a praktické informácie z oblasti homeopatie.

Čo môžete očakávať?

Väčšina klientov, ktorí sa chcú liečiť homeopaticky, prichádzajú až potom, ako im konvenčná medicína nedokázala pomôcť. Homeopatia je skvelou liečebnou metódou, ktorá už viac ako dvesto rokov stojí na rovnakých overených princípoch a prináša uzdravenie miliónom ľudí po celom svete. Na rozdiel od postupov konvenčnej medicíny, homeopatia má potenciál doviesť Vás ku skutočnému zlepšeniu zdravotného stavu, nielen zmierňovať symptómy ochorenia (pričom jeho príčina zostane nedotknutá).

Výhody

  • Skutočne dôkladné prebratie Vášho zdravotného stavu, ktoré je základným a zásadným predpokladom pre určenie najvhodnejšieho homeopatického lieku. Máme prepracovaný systém preberania prípadu, pri ktorom využívame aj moderné webové aplikácie.
  • Dôkladná a systematická analýza Vášho prípadu s využitím údajov zhromaždených za viac ako 200 rokov existencie homeopatie, za pomoci vlastného unikátneho homeopatického softvéru – obsahuje viac ako stotisíc strán homeopatických textov, ktoré môžu pomôcť nájsť ten správny liek práve pre Vás.
  • Individuálny a profesionálny prístup – keď s Vami pracujeme, sme tam len pre Vás a pre Váš prospech.
  • Holistický prístup k riešeniu Vaších zdravotných problémov – nezaoberáme sa len konkrétnymi symptómami, ale nahliadame na ne aj z hľadiska väčšieho celku a v konečnom dôsledku aj celého Vášho života.
  • Homeopatia je liečebná metóda, ktorá rešpektuje múdrosť Vášho tela a nesnaží sa liečebný proces násilne ovládnuť, ale organizmu asistovať a naviesť ho na dráhu vedúcu naspäť ku zdraviu.
  • Máte šancu zbaviť sa závislosti od toxických liekov konvenčnej medicíny.
  • Máte šancu zobrať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk – Vaše vyliečenie je od Vašej kvalitnej spolupráce závislé aspoň tak ako od schopností homeopata.

Nevýhody

  • Počas užívania homeopatického lieku sa budete musieť vzdať niektorých vecí napr. pitia kávy, konzumácie drog, nadmerného požívania alkoholu atď. alebo zmeniť nevhodné životné návyky.
  • Budeme od Vás chcieť, aby ste pozorovali a zaznamenávali zmeny Vášho zdravotného stavu – teda aby ste aktívne spolupracovali (niekomu sa nemusí chcieť alebo "nemá čas").
  • Konzultácie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou – platíte si ich Vy sami.

Homeopatické konzultácie vykonáva Ing. Peter Bezemek. Homeopatii sa venuje viac ako 15 rokov; je spoluautorom prvého slovenského prekladu Kentovho homeopatického repertória, tiež hlavným autorom profesionálneho homeopatického softvéru Mercurius, homeopatickým učiteľom a mentorom. Svoju odbornosť si neustále prehlbuje zanieteným a dôkladným štúdiom klasických diel homeopatie.

Homeopatické konzultácie prebiehajú osobne v Banskej Bystrici, prípadne telefonicky alebo cez Skype. Na konzultáciu je nutné sa vopred objednať. Aktuálny cenník a podmienky homeopatických konzultácií sú dostupné na tejto stránke.
Pokiaľ máte otázky súvisiace s konzultáciami alebo homeopatiou vo všeobecnosti, kontaktujte nás.

Pokiaľ sa v texte vyskytuje symbol otáznika, ako na konci tejto vety, po kliknutí naň sa zobrazia dodatočné súvisiace informácie.

Napríklad zdroje tvrdení, ilustračné príklady, podrobnejšie vysvetlenie atď.

17. január 2012 (posledná aktualizácia)