Homeopatia

Stránky pre záujemcov o liečbu podľa klasickej metódy S. Hahnemanna.

Prvou a jedinou úlohou lekára je prinavracať zdravie chorým.
Najvyšším ideálom liečby je obnova zdravia rýchlym, šetrným a trvalým spôsobom; v odstránení choroby najrýchlejším, najbezpečnejším a najistejším spôsobom, na základe princípov, ktoré sú jasné a zrozumiteľné.

Homeopatia a homeopatické lieky pri pôrode.

Praktický návod na použitie pre nastávajúce mamičky a v neposlednom rade i oteckov.

U mnohých nastávajúcich mamičiek, najmä prvorodičiek, je predstava blížiaceho sa pôrodu sprevádzaná obavami z toho, čo všetko sa môže udiať, preto je dobré vedieť, že homeopatia aj tu dokáže veľmi účinne pomôcť. Nasledujúca séria článkov popisuje indikácie pre praktické použitie homeopatických liekov pri bežnejších stavoch súvisiacich s pôrodom.

Aby ste informácie tu prezentované dokázali použiť v praktickej situácii, je vhodné si články vytlačiť a pribaliť do "pôrodnej tašky"; tiež je žiadúce, aby ste si ich pozorne prečítali ešte predtým ako ho budete reálne potrebovať – situácia okolo pôrodu je pre väčšinu zúčastnených psychicky náročná a nemusí priať štúdiu nových informácií :-)
Články by si mali naštudovať aj nastávajúci oteckovia, pokiaľ budú prítomní pri pôrode, keďže bude prevažne na nich, aby si v prípade vzniku "situácie" zachovali chladnú hlavu, vyhodnotili stav a podľa popísaných indikácií zvolili najvhodnejší liek.

Popísané homeopatické lieky by sa mali používať podľa nasledujúceho postupu:

1. Podľa popísaných indikácií vybrať JEDEN najvhodnejší liek.
2. Liek podávať na základe odporučeného POČIATOČNÉHO dávkovania; dávkovanie PRISPÔSOBIŤ podľa reakcie na liek.
3. Priebežne vyhodnocovať reakciu na liek a podľa výsledku buď a) upraviť dávkovanie b) pri zmene symptómov postupovať od bodu 1 c) pri neistote ohľadom výsledku alebo nejasných symptómoch nepodávať nič, ale ČAKAŤ a POZOROVAŤ.
Ako vhodne dávkovať homeopatické lieky je podrobne popísané v článku "Dávkovanie homeopatických liekov"; v prípade preventívneho užívania, pozrieť príslušnú časť.

Samozrejme, homeopatické lieky musíte mať pri pôrode PRI SEBE, preto si ich zakúpenie nenechávajte na poslednú chvíľu, obzvlášť ak plánujete kupovať aj potencie 200 CH, ktoré v slovenských lekárňach nebývajú bežne na sklade. Zoznam liekov nájdete tu.

Zoznam článkov

Jednotlivé články sú písané ako ucelené jednotky, ktoré sú, v spojení s týmto článkom a článkom o dávkovaní liekov, priamo použiteľné. Vzhľadom na ucelenosť jednotlivých článkov sa indikácie v jednotlivých článkoch môžu opakovať, keďže daný stav môže byť pre určitý liek vo všeobecnosti typický alebo sa môže vyskytovať za rôznych okolností.

Indikácie liekov sú uvádzané len pre stavy, ktoré sú zvládnuteľné aj pre laika. Pre druhú a tretiu dobu pôrodnú alebo vážnejšie komplikácie nie sú uvádzané žiadne indikácie, keďže sa predpokladá, že vtedy je už žena v pôrodnici, v príslušnej starostlivosti.

Pokiaľ čítate všetky články, istý stupeň opakovania môže byť obťažujúci, výhodou je ale možnosť použitia jednotlivého článku bez nutnosti vyhľadávania dodatočných informácií o indikáciách v ďalších článkoch.

  1. Prenášanie tehotenstva / som "po termíne".
  2. Falošné kontrakcie.
  3. Prvá doba pôrodná.
  4. Po pôrode.
  5. Dávkovanie homeopatických liekov.
  6. Zoznam homeopatických liekov pre pôrod a tehotenstvo.
Peter Bezemek, 15.1.2012