Homeopatia

Stránky pre záujemcov o liečbu podľa klasickej metódy S. Hahnemanna.

Prvou a jedinou úlohou lekára je prinavracať zdravie chorým.
Najvyšším ideálom liečby je obnova zdravia rýchlym, šetrným a trvalým spôsobom; v odstránení choroby najrýchlejším, najbezpečnejším a najistejším spôsobom, na základe princípov, ktoré sú jasné a zrozumiteľné.

Cenník homeopatických konzultácií

a podmienky ich poskytovania.

Homeopatická konzultácia je individuálna a personalizovaná služba. Jej cieľom je presné a komplexné zistenie a posúdenie zdravotného stavu klienta za účelom získania informácií pre odporučenie najvhodnejšieho homeopatického lieku.

Vzhľadom na čas, námahu a celkovú náročnosť posúdenia jedného chronického prípadu môžeme v rámci jedného pracovného dňa prijať zvyčajne len dvoch nových klientov. Aj z tohto dôvodu uprednostňujeme klientov, ktorí sú motivovaní a majú úprimné chcenie spolupracovať na vyriešení svojho zdravotného problému.

Spôsob oceňovania

Za homeopatickú konzultáciu máme určené hodinové sadzby.

Platíte len za čas, ktorý strávime preberaním Vášho prípadu (rozhovorom o Vašom zdravotnom stave – či už osobne, telefonicky alebo inými komunikačnými prostriedkami), nie za čas strávený jeho analýzou a návrhom optimálneho postupu.

Pre každú fázu homeopatického poradenstva sú k dispozícii elektronické dotazníky, ktoré výrazne skracujú čas potrebný na prebratie prípadu (a tým znižujú Vaše výdavky), preto ich použitie odporúčame všetkým klientom.

Sadzby

Používame dve základné hodinové sadzby. Všetky ceny sú vrátane DPH.

  1. PRVÁ KONZULTÁCIA – za prvú konzultáciu chronického alebo akútneho problému účtujeme 56 eur za hodinu (14 eur za každých začatých 15 minút).

  1. KONTROLNÁ KONZULTÁCIA – za kontrolnú konzultáciu chronického alebo akútneho prípadu účtujeme 42 eur za hodinu (7 eur za každých začatých 10 minút).

V chronických prípadoch, pokiaľ klient neabsolvoval kontrolnú konzultáciu viac ako 4 mesiace, použije sa sadzba č. 1 – ako pri prvej konzultácii.

Typické ceny, ktoré klienti zaplatia

Typická prvá konzultácia chronického prípadu trvá 2 hodiny – za predpokladu, že klient dôsledne vyplnil elektronické dotazníky, ktoré pred prvou konzultáciou požadujeme vyplniť. Bežne teda klient zaplatí 112 eur.

Typická prvá konzultácia akútneho prípadu trvá pri využití elektronických dotazníkov 10 minút (klient najprv vyplní dotazníky, potom nasleduje telefonát, ktorým sa overia a doplnia informácie) alebo 30 minút, keď sa prípad preberá len telefonicky.

Pri využití el. dotazníkov v priemere klient zaplatí 28 eur (14 + 7 + 7 = 28, teda prvá konzultácia do 15 minút a dve kontrolné konzultácie do 10 minút.), pri čisto telefonickej konzultácii klient zaplatí v priemere 42 eur (28 + 7 + 7 = 42).

Typická kontrolná konzultácia chronického prípadu trvá 40 minút, klient v priemere zaplatí 28 eur (7 x 4 = 28). V prípade dôkladného vyplnenia kontrolného elektronického dotazníka alebo bezproblémového priebehu prípadu je možné kontrolnú konzultáciu zvládnuť aj do 10 minút – vtedy klient zaplatí 7 eur.

Prirážky

Za konzultáciu mimo bežných pracovných dní účtujeme prirážku vo výške 100% základnej sadzby.

Za konzultáciu mimo bežných pracovných hodín (8:00 – 19:00) účtujeme prirážku vo výške 50% základnej sadzby.

Minimálne sadzby

Minimálna sadzba pri prvej konzultácii chronického prípadu je 56 eur.

Minimálna sadzba pri konzultácii jedného akútneho prípadu je 21 eur.

Záruka vrátenia peňazí pri konzultácii akútnych prípadov

Pri akútnych prípadoch, ktoré sa začínajú vyplnením elektronického dotazníka, poskytujeme pri zanedbateľnom účinku odporučeného lieku plnú záruku vrátenia peňazí.

Za zanedbateľný účinok sa považuje stav, kedy nedošlo k zásadnejšiemu pozitívnemu posunu prípadu resp. došlo k posunu, ale po krátkom čase nastal relaps a symptómy sa vrátili viac-menej v rovnakej (alebo horšej) forme a intenzite.

Záruka sa netýka prípadov, keď bol klient výslovne upozornený, že v danom prípade záruku neposkytujeme (najmä z dôvodu nedostatočných symptómov resp. pochybností o ich spoľahlivosti) – vtedy má klient možnosť vybrať si, či chce napriek tomu žiadať o odporučenie najvhodnejšieho homeopatického lieku alebo nie. Pokiaľ sa rozhodne v takomto prípade v konzultácii nepokračovať, neplatí nič.

Záruka sa tiež netýka prípadov, kedy klient uviedol symptómy, ktoré hrubým spôsobom nezodpovedajú realite – napríklad si vymyslí niečo, čo v skutočnosti nemá, aby zvýraznil akútnosť svojho problému, prípadne uvedie, že ho bolí čelo, pričom sa neskôr ukáže, že ho celý čas boleli spánky.

Splatnosť

Pri osobnej konzultácii je odmena za služby splatná v deň uskutočnenia konzultácie. Pri iných spôsoboch konzultácie je odmena splatná do 3 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté alebo v deň osobnej konzultácie, podľa toho, čo nastane skôr.

Rezervácia termínu

Na homeopatickú konzultáciu chronického problému je potrebné sa vopred objednať a dohodnúť si voľný termín. Pokiaľ je to Vaša prvá konzultácia u nás, termín si prosím rezervujte na tejto stránke.

30.11.2011